گزارش ایران آنلاین از سخنرانی ناصر فکوهی در نشست «صلح اجتماعی و توسعه شهری»

چرا سرمایه دار سوئیسی و سوئدی مهاجرت نمی کند؟

اندیشه /
شناسه خبر: 439580

وقتی دولت ها خود را از مدیریت جامعه کنار می کشند صلح اجتماعی به خطر می افتد.در برقراری صلح اجتماعی، وجود یک دولت ولو دیکتاتور از فقدان آن بهتر است.

گروه اندیشه:

«صلح اجتماعی و توسعه شهری» عنوان نشستی بود که به همت گروه صلح انجمن جامعه شناسی ایران و با سخنرانی دکتر ناصر فکوهی، استاد تمام انسان شناسی و فرهنگ دانشگاه تهران 17 دی ماه در دفتر انجمن جامعه شناسی برگزار شد.

دکتر فکوهی در بحث خود می کوشید تا بر نقش و اهمیت دولت ها در تحقق صلح اجتماعی تاکید بگذارد. به زعم او، وقتی دولت ها خود را از مدیریت جامعه کنار می کشند صلح اجتماعی به خطر می افتد وی نقش دولت ها را آنچنان پر رنگ دانست که معتقد  است در برقراری صلح اجتماعی، وجود یک دولت ولو دیکتاتور از فقدان آن بهتر است.

او براین باور  است که سیاست های کلانی که دولت ها در مسیر توسعه در پیش می گیرند می تواند نقش موثری در کیفیت صلح اجتماعی داشته باشد و در این راستا، از دو نظام حاکم بر سرمایه داری جهانی سحن گفت؛ یکی سرمایه داری نئولیبرال که هدفش رسیدن به سود بیشتر در کمترین زمان ممکن است و اساسا دغدغه رفاه مردم را ندارد مثل روندی که در آمریکا و انگلیس شاهد هستیم و دوم یک سرمایه داری مردم مدار است که اولویت اول آن، رفاه و صلح اجتماعی مردم است مثل نسخه ای که اروپای غربی و شمالی و در کشورهای همچون سوئیس می بینیم.

وی تاکید کرد که در کشورهایی که سرمایه داری مردم مدار اجرایی می شود، سرمایه داران چیزی نزدیک به 70-80 درصد مالیات بازگشت سرمایه می دهند این در حالی است که اگر همین سرمایه داران، سرمایه خود را در کشورهایی که از صلح، ثبات و امنیت اجتماعی کمتری برخوردارند( کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی که در آنها نئولیبرالیسم حاکم است)، سرمایه گذاری کنند، چندین برابر بازگشت سرمایه خواهند داشت اما هرگز هیچ سرمایه گذار سوئیسی یا سوئدی با وجود مالیات های سنگین مهاجرت نمی کند، چون هر آنچه را که برای زندگی آرام نیاز داشته باشد، دولت برای او تامین می کند و رفاه در بالاترین سطح وجود دارد، از نظر زیست محیطی در بهترین شرایط آب و هوایی قرار دارند و از همه مهم تر سرمایه شان را در کشوری با ثبات سرمایه گذاری کرده اند.

از این رو، به زعم او، مهم ترین دلیل سرمایه داران برای سرمایه گذاری در کشورهایی از سیسیتم سرمایه داری مردم مدار تبعیت می کنند، چیزی جز حاکمیت صلج اجتماعی نیست.

 مشروح این نشست را در روزهای آتی در صفحه اندیشه روزنامه ایران بخوانید