گفتاری از دکتر عباس کاظمی

زیبایی شناسی زباله؛ سیگار و رفتار مصرف آن

اندیشه /
شناسه خبر: 439151

اشیا زندگی روزمره را به نمایش می گذارد و از خلال آنها می توان به بازخوانی تاریخ اجتماعی دست زد.

گروه اندیشه:

 یواخیم هاینتسل پژوهشگر اتریشی که تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در زمینه  پداگوگی در دانشگاه های گراتس و اینسبروک به اتمام رسانده است؛ نمایشگاه پژوهشی با عنوان "از سلطان تا کابوی، چه طور مرد مارلبورو، دنیا را فتح کرد" را در  گالری فرمانفرما دایر کرده است. این نمایشگاه حاصل 25 سال پژوهش او در رابطه با سیگار و رفتارِ مصرفِ آن است و او در این راستا، مجموعه ای از پاکت های سیگار را جمع آوری و به نمایش گذاشته است.

 یواخیم هاینتسل

15 دی ماه، نشستی با عنوان «زیبایی شناسی زباله : پاکت های سیگار، تجربه مدرنیته و زندگی اشیا» با سخنرانی دکتر عباس کاظمی، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی در محل این گالری برگزار شد و دکتر کاظمی کوشید تا نمایشگاه یوآخیم را از رهگذر مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی اشیا به تبیین بگذارد.

به باور او، نمایشگاه یوآخیم به نوعی نمایش تنش میان اشیا و روابط انسان ها است و نشان می دهد که چطور از طریق اشیا می توان راجع به مناسبات انسانی حرف زد. کاظمی از این هم فراتر می رود و معتقد است که از خلال پاکت های سیگار می توان به بازخوانی تاریخ اجتماعی دست زد و از سیری که تجدد ایرانی طی کرده سخن گفت. 

 به زعم او، سیگار نشانه ای از زندگی روزمره و  این دنیایی بودن است که از دهه بیست به نوعی به نماد تحرک و ارتقا فرهنگی بدل می شود و می توان آن را در آن دوره  نماد روشنفکری دانست  

 مشروح این نشست را در روزهای آنی در صفحه اندیشه روزنامه ایران بخوانید