به تازگی کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران» به قلم دکتر عماد افروغ جامعه شناس به همت انتشارات پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد.

کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران» از سری کتاب‌های «تأملات صاحبنظران ایرانی در باب آموزش عالی» است که پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در راستای اهداف و مأموریت‌های خود، برای ترسیم چشم‌اندازها و افق‌های پیش‌روی دانشگاه ایرانی در دستور کار قرار داده است. کتاب «دانشگاه، ارتباطات و توسعه ملی در ایران» به کوشش دکتر هادی خانیکی و کتاب «دانشگاهی که بود» اثر دکتر ناصر فکوهی از همین سری کتاب‌ها است. این مجموعه با این هدف تولید شده است که ایده‌ها و دیدگاه‌های صاحبنظران ایرانی در باب آموزش عالی و علم که پیشتر در قالب مقاله، یادداشت و مصاحبه منتشر شده‌اند را در مجموعه‌ای گردآوری کند تا ضمن ارائه تصویری از وضعیت ایده و تجربه دانشگاه در ایران، بستری برای توسعه گفت‌وگوی انتقادی اندیشمندان در این زمینه فراهم شود.
در همین مجموعه، اخیراً کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران» نوشته دکتر عماد افروغ، جامعه‌شناس، منتشر شده است که ناظر به نقد رویکردهای قالب‌گرایانه، کمی و اثبات‌گرایانه حاکم بر نظام آموزش رسمی ما است. کتاب حاوی دو بخش معرفت‌شناسی و حوزه نهادی است؛ در بخش نخست به مقوله‌هایی مانند بومی‌سازی علم و معرفت و جایگاه انسانی و در بخش دوم به آسیب‌شناسی نهادی علم اعم از دانشگاه، حوزه و شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی محورهای مرتبط پرداخته شده است.
 در بحث «آسیب‌شناسی دانشگاه» پس از ارائه نظریه‌ای در آسیب‌شناسی، به ۲۵ آسیب اشاره می‌شود. بیگانگی با زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، غلبه نگاه پیش‌زمینه‌ای و سخت‌افزارانه به علم، عدم انطباق بین دانش نظری و دانش عملی، خروج مرجعیت علم از داخل به خارج، بی‌توجهی به مبانی متافیزیکی علم، غفلت از نظم هنجاری و اجتماعی محقق، خط‌ و ربط گرفتن از سیاست، فقدان حقوق معنوی در دانشگاه و کثرت سرقت‌های علمی از جمله این آسیب‌ها است.