جدیدترین اثر بهاءالدین خرمشاهی منتشر شد

اندیشه /
شناسه خبر: 438383

کتاب «دل هم دلایلی دارد» با عنوان فرعی بر مبنای «اصالت ایمان» و «استقلال معرفت شناسی دین» به قلم بهاءالدین خرمشاهی و به همت نشر ناهید منتشر شد.

گروه اندیشه:

 کتاب «دل هم دلایلی دارد» اثری است در روانشناسی دین که یکی از پیشگامان آن ویلیام جیمز است و نظریه و کتابی به نام «اراده معطوف به ایمان» در این راستا دارد.


عنوان این اثر (دل هم دلایلی دارد)، از جمله معروف پاسکال متفکر و دانشور بزرگ قرن هفدهم فرانسه در کتاب اندیشه‌های او گرفته شده است: «دل هم دلایلی دارد که عقل از آن خبر ندارد.» و در واقع بر محور و مدار این نگاه و نگرش مکتبی به نام «اصالت ایمان» فیدئیسم پدید آمده است.

در این راستا، خرمشاهی نیز کوشیده تا در اثر خود  بر نقد اصالت فلسفه و مخالفت با سیره فکری فلسفی بر اندیشه دینی تاکید کند و با سیطره جویی و تطاول فلسفه و تحکم آن و به چشم حقارت نگریستن فیلسوفان یا اهل فلسفه به اهل دیانت مخالف است و خواسته است عملا به این مغالطه مشهور و مضمر که عقل ورزی را عین فلسفه ورزی می‌گیرند کمابیش پایان دهد.