17 آذر 1364 - بر اثر انفجار بمب نسبتا ضعیف در فروشگاه ورزشی جنب ساختمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، سه تن از هموطنان مجروح شدند.