رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است، چرا از ولایت فقیه برای تعارض به حقوق مردم خرج می کنیم؟ / اخذ سود از حساب هایی که مال خود افراد است، حرام و ربا است/ اکنون قوه قضاییه اموال متعلق به مردم را سپرده‌گذاری و از آن ها سود می گیرد و این سود صرف مسکن و مزایای قضات می‌شود/ آیا قاضی که مال مردم را به خوردش می‌دهند می تواند با فساد مبارزه کند؟/ بنده سوال کرده ام که تعداد این حساب ها و مبالغ واریز شده چه قدر است

ایران آنلاین /    سوال محمود صادقی نماینده مردم تهران در مورد مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب های سپرده توسط قوه قضایی مجلس را به حاشیه کشاند.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، ماجرا از آن جا آغاز شد که محمود صادقی نماینده مردم تهران در طرح سوال از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد گفت: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است، چرا از ولایت فقیه برای تعارض به حقوق مردم خرج می کنیم.
وی ادامه داد: ما یک زمان مطابق قوانین شرع مقدس می گفتیم اخذ سود از حساب هایی که مال خود افراد است، حرام و ربا است و قرآن ربا را در حکم جنگ با خدا اعلام کرده است، اکنون قوه قضاییه اموال متعلق به مردم را سپرده گذاری می کند و از آن ها سود می گیرد و این سود را صرف مسکن و مزایای قضات می کند.
وی افزود: همه داد می زنیم چرا قوه قضاییه با متخلفان برخورد نمی کند، آیا قاضی که مال مردم را به خوردش می دهند می تواند با فساد مبارزه کند، بنده سوال کرده ام که تعداد این حساب ها و مبالغ واریز شده چه قدر است.


در این لحظه عبدالحمید خدری نماینده بوشهر از صندلی بلند شد و در حالی که به سمت محمود صادقی نماینده تهران می رفت، کتاب آیین نامه را بالا گرفته و خواهان دادن تذکر بود.
وی فریاد می زد که این حرف ها را نباید بزنید این حرف ها درست نیست.


در ادامه الیاس حضرتی نماینده تهران وی را به سمت صندلی اش هدایت کردند و مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس از خدری می خواست که در صندلی مستقر شود و نظم جلسه را حفظ کند.
صادقی در ادامه صحبت هایش گفت: بنده برای قضات احترام قائل هستم اما چرا موازین شرعی رعایت نمی شود اگر قوه قضاییه نیاز به بودجه دارد از مجلس بودجه درخواست کند نه این که از اموال مردم استفاده شود.
مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس که ریاست ساعتی از جلسه را بر عهده داشت گفت: شما می توانید سوال کنید، ولی نسبت به قضات این حرف ها را زدن کار درستی نیست شما کل قضات را با این حرف ها زیر سوال می برید و گفتید که حرام می خورند که کار درستی نیست.
در این زمان محمود صادقی رییس فراکسیون شفاف سازی و نماینده مردم تهران گفت: سوءتفاهم نشود اتفاقا دادگستری ما سرشار از قضات شریف و پاکدست است.
خدری همچنان شروع به فریاد زدن می کرد و خواهان دادن تذکر بود که پزشکیان از وی خواست بر صندلی اش بنشیند و دوباره از صادقی خواست که درباره قضات حرف های نادرستی نزند و کل نظام را زیر سوال نبرد.
پزشکیان از صادقی خواست طوری صحبت نکند که همه این گونه معترض شوند.
محمود صادقی در این زمان خطاب به خدری گفت: من از آقای خدری و قضات شریف دادگستری اگردر بیانم اهانتی به آنان شد عذرخواهی می کنم هدف من اهانت به قضات نبوده بلکه رعایت حرام و حلال شرعی در دستگاه قضایی بوده است.
دوباره در این لحظه مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس از صادقی خواست موضوعاتی که مرتبط با وزیر اقتصاد است را مطرح کند که در ادامه وی در این باره شروع به سخن گفتن کرد.
مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس گفت: سوال مطرح کردن عیبی ندارد اما کل سیستم را زیر سوال بردن جای تامل دارد و نباید این کار را کرد./