در آستانه رفراندوم جنجالی ایرلند بر سر حق سقط جنین شماری از زنان جوان این کشور به اعتراض خیابانی گسترده علیه این قانون روی آورده اند آنها با پوشیدن لباس پیشخدمت ها توجه رسانه ها و افکار عمومی را به خود جلب کرده اند