لحظه شهادت شهید چمران +18

فیلم /
شناسه خبر: 230241

31 خرداد سالروز شهادت شهید مصطفی چمران است.