نمایندگان مجلس که مسئولیت نظارت بر صدا و سیما را دارند می گویند این رسانه به ستاد انتخابات کاندیدای اصولگرا تبدیل شده است این اعتراض مطهری بعد از پخش میتینگ رئیسی و سانسور اجتماع بزرگ آزادی است. نایب رئیس مجلس از این که تلویزیون در برنامه 20.30 دو دقیقه همایش انتخاباتی رئیسی را نشان داده و اجتماع 20 هزار نفری اصلاح طلبان حامی روحانی را سه ثانیه نشان داده است اظهار تاسف کرد