بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی با حضور رییس جمهوری

بهره برداری از فازهای 17 و 18 منطقه گازی پارس جنوبی در سفر دکتر روحانی به عسلویه آغاز شد.

تاریخ : 1396/1/27 - 14:41
    بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی با حضور رییس جمهوری
    بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی با حضور رییس جمهوری
    بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی با حضور رییس جمهوری
    بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی با حضور رییس جمهوری
    بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی با حضور رییس جمهوری
نظرات | 0 نظر
captcha