روستاهای عجبشیر در محاصره سیل/چند نفر ناپدید شدند

1396/1/26 |
00:48 |
شناسه خبر: 205773
  روستاهای عجبشیر در محاصره سیل/چند نفر ناپدید شدند

براثر جاری شدن سیل در روستاهای عجب شیر، تاکنون 12 نفر از روستاییان ناپدید شده اند و راه دسترسی به برخی از روستاها قطع شده است

نظرات | 0 نظر
captcha