فیلم / حضور بقایی به همراه احمدی نژاد و مشایی در وزارت کشور

بقایی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به همراه احمدی نژاد و مشایی وارد وزارت کشور شد

تاریخ : 1396/1/23 - 11:27
نظرات | 0 نظر
captcha