ورود آخرین بخش از محموله 149 تنی اورانیوم به اصفهان

31 تن کیک زرد (آخرین بخش از محموله 149 تنی اورانیوم) از طریق فرودگاه اصفهان وارد کشور شد. با ورود این محموله از روسیه ، میزان ذخایر این ماده در ایران به 359 تن رسید./ایرانا

تاریخ : 1395/11/29 - 18:12
   ورود آخرین بخش از محموله 149 تنی اورانیوم به اصفهان
   ورود آخرین بخش از محموله 149 تنی اورانیوم به اصفهان
   ورود آخرین بخش از محموله 149 تنی اورانیوم به اصفهان
   ورود آخرین بخش از محموله 149 تنی اورانیوم به اصفهان
   ورود آخرین بخش از محموله 149 تنی اورانیوم به اصفهان
   ورود آخرین بخش از محموله 149 تنی اورانیوم به اصفهان
   ورود آخرین بخش از محموله 149 تنی اورانیوم به اصفهان
   ورود آخرین بخش از محموله 149 تنی اورانیوم به اصفهان
   ورود آخرین بخش از محموله 149 تنی اورانیوم به اصفهان
نظرات | 0 نظر
captcha