حضور مسئولان در در راهپیمایی 22 بهمن

مسئولان همراه مردم در سی و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی در راهپیمایی شرکت کردند.

تاریخ : 1395/11/22 - 14:58
 حضور مسئولان در در راهپیمایی 22 بهمن
 حضور مسئولان در در راهپیمایی 22 بهمن
 حضور مسئولان در در راهپیمایی 22 بهمن
 حضور مسئولان در در راهپیمایی 22 بهمن
 حضور مسئولان در در راهپیمایی 22 بهمن
 حضور مسئولان در در راهپیمایی 22 بهمن
 حضور مسئولان در در راهپیمایی 22 بهمن
 حضور مسئولان در در راهپیمایی 22 بهمن
 حضور مسئولان در در راهپیمایی 22 بهمن
 حضور مسئولان در در راهپیمایی 22 بهمن
نظرات | 0 نظر
captcha