دیدار رییس جمهوری با رییس اجرایی دولت افغانستان

عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت افغانستان و هیات همراه با رییس جمهور دیدار کرد.

تاریخ : 1395/10/22 - 19:55
  دکتر روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان
  دکتر روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان
  دکتر روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان
  دکتر روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان
  دکتر روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان
  دکتر روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان
  دکتر روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان
  دکتر روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان
  دکتر روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان
  دکتر روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان
نظرات | 0 نظر
captcha