رییس جمهوری در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

رییس جمهوری در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران/ PRESIDENT.IR

تاریخ : 1395/10/20 - 12:26
  رییس جمهوری در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
  رییس جمهوری در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
  رییس جمهوری در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
  رییس جمهوری در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
  رییس جمهوری در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
  رییس جمهوری در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 رییس جمهوری در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 رییس جمهوری در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 رییس جمهوری در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 رییس جمهوری در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 رییس جمهوری در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 رییس جمهوری در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
 رییس جمهوری در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران
نظرات | 0 نظر
captcha