اسلوونی مرزهایش را به روی مهاجران می بندد

دولت اسلوونی با افزودن متمم هایی به قانون مربوط به خارجی ها به پلیس این کشور اجازه داد تا در صورت لزوم مرزها را به مدت محدود به روی مهاجران غیرقانونی ببندد. هدف از اصلاح قانونی که باید به تایید پارلمان برسد جلوگیری از تکرار ورود و عبور سیل آسای مهاجران و پناهجویان از اسلوونی است.

تاریخ : 1395/10/18 - 17:53
نظرات | 0 نظر
captcha