گزارش تصویری / شلیک به سفیر روسیه

فرد مسلح ناشناس با شلیک به سفیر روسیه در آنکارا وی را به قتل رساند.

تاریخ : 1395/9/29 - 21:04
  گزارش تصویری / شلیک به سفیر روسیه
  گزارش تصویری / شلیک به سفیر روسیه
  گزارش تصویری / شلیک به سفیر روسیه
  گزارش تصویری / شلیک به سفیر روسیه
  گزارش تصویری / شلیک به سفیر روسیه
  گزارش تصویری / شلیک به سفیر روسیه
نظرات | 0 نظر
captcha